به گزارش "ورزش سه"، باشگاه پرسپولیس هنوز با پیشنهادهای موافقت نکرده است. باشگاه سایپا برای صدور رضایتنامه حاتمی به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده در صورتی با این جدایی موافقت می کند که پرسپولیس 250 میلیون یا دو بازیکن امید به آنها بدهد. حالا مشخص نیست که باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه سایپا از مواضعش کوتاه بیاید هنوز موافقت نکرده یا واقعا حاضر نیست این پیشنهاد را قبول کند به همین خاطر حاتمی هنوز پرسپولیسی نشده است.