یکی اینجاست که تو دنیا دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات اونو عاشق تر کرده
وقتی نگام میکنی میترسم از اون چشمات
دله من هر جایه دنیا بری بازم تو رو میخواد
پر از عطر تو هوایه این خونه دوست داره این دل دیوونه
یکی اینجاست که تو دنیا دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات اونو عاشق تر کرده
یکی اینجاست که تو دنیا
دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات اونو عاشق تر کرده
چشمایه تو قلب منو هر جا که میخواد میکشه
جونمو میدم واسه ی اون که دلم عاشقشه
اونقدر دوست دارم گلم تصورش سخته برات
کنار تو فقط به من یه عمری خوشبختی میاد
یکی اینجاست که تو دنیا دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات اونو عاشق تر کرده
یکی اینجاست که تو دنیا
دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات اونو عاشق تر کرده
یکی اینجاست که تو دنیا
دنباله چشمات میگرده
این شیرین زبونیات
اونو عاشق تر کرده